Olumlu Bak
Olumlu Bak

Hollywood Filmlerinin Antik Roma ve Yunanistan Kadınlarına Dair Yanlış Anladığı 9 Şey

Antik Yunanistan’da veya Roma’da bir kadın olmak, günümüzde bir kadın olmak gibi değildi. Bugün değerini hafife aldığımız şeyler, o zamanlarda yoktu. Üstelik bu yalnızca haklar ve özgürlüklerle ilgili değil, daha sıradan şeylerle de ilgili bir durumdu.

Çok çalışmak zorundalardı.

İmparator Augustus döneminde Roma kadınlarının hayatı genel olarak hiç de kolay değildi. Düşük bir sosyal tabakaya ait olan bir kadının hareketleri, toplumun elit kesimine ait olan bir kadına göre daha az kısıtlıydı. Ancak bu kadınlar da çiftliklerde yardımcı olmak gibi işlerde daha fazla çalışmak zorundaydı.

Eğer bir kadın şehir merkezinde yaşıyorsa ebelik, sütannelik, kuaförlük, terzilik, oyunculuk, hizmetçilik ve aşçılık yapabiliyor ya da hokkabazlık veya dansçılık yaparak Romalıları eğlendirebiliyordu. Elit tabakadan olan kadınlar ev idaresinden sorumluydu.

Bir kadının, kocasından kurtulması için 3 günlüğüne evi terk etmesi gerekiyordu.

O zamanlarda, Antik Roma hukukuna göre 3 tür evlilik vardı. Birincisi “confarreatio”, yani Aristokratlar veya yüksek sınıfa ait Romalılar arasında yapılan evliliklerdi. İkincisi ise “coemptio”, yani satın alma yoluyla yapılan evliliklerdi.

Üçüncüsü, beraber yaşama anlamına gelen “usus” evliliğiydi. Fiili kocasının evinde bir yıl boyunca yaşayan bir kadın, onun yasal karısı olarak kabul ediliyordu. Yani usus evliliğinde, bir kadın yılda en az bir kez art arda 3 gece evine gelmezse kocasının kendisi üzerinde yasal kontrol sağlamasını engellemiş oluyordu.

Sohbet etmek için hamama gitmeleri gerekiyordu.

Antik Roma’da hijyen, diğer antik kentlere kıyasla oldukça yüksek seviyedeydi. Kentin iyi gelişmiş bir kanalizasyon sistemi, umumi tuvaletleri ve Romalıların kötü kokmasını önleyen hamamları vardı. Ancak bu yerlerin sağladığı faydalar oldukça şüpheliydi. Zira halka açık yerler, hastalıklara yakalanmak için ideal mekânlardı. Bu yüzden Roma kadınları, hamamlara giderken çok dikkatli olmak zorundaydı.

Lakin bunun olumlu yanları da vardı. Hamamlar bir çeşit toplanma yerleriydi. Roma kadınları, arkadaşlarıyla konuşmak, şiir dinlemek ve sevgilileriyle görüşmek için hamamlara gidiyorlardı. Roma’da erkeklerin ve kadınların birlikte yıkanması yaygın değildi. Daha sonra Piskopos Augustus, kadınların çıplak yıkanmasını da tamamen yasakladı. Bunun üzerine Roma kadınları, hamamlarda bile özel elbiseler giymek zorundalardı.

Emzirmek yaygın değildi.

Zengin Romalı kadınlar, çocuklarını emzirmiyorlardı. Yeni doğan bebekler, sütannelerine teslim ediliyordu. O zamanların güçlü bir doktoru olan Soranus, doğum yaptıktan sonra annelerin, bebek emzirmek için fazla yorgun olduklarını düşünüyordu.

Üstelik bu Romalı doktor, Yunan bir sütanne almanın avantajlarından birinin, bu kişinin sütüyle beraber kendi ana dilini de bebeğe aktarabilmesi olduğuna inanıyordu.

Çok erken yaşta evlenmek zorundalardı.

Romalı kızlar, ortalama olarak 12 ila 20’li yaşlarının başlarında evleniyorlardı. Ancak soylu kadınlar, daha da erken dünya evine giriyorlardı. Eski Roma hukukuna göre evin reisi, hayatta olan en yaşlı erkekti ve çocukları üzerinde mutlak güce sahipti.

Gereken yaşa gelmelerinden çok öncesinde bile kızının veya oğlunun evliliğine karar verme hakkına sahipti. Ancak bir kız çocuğu, koca adayının kötü bir karaktere sahip olduğunu kanıtlayabildiği takdirde evlenmeyi reddedebiliyordu.

WARNER BROS. / Album / EAST NEWS

Yunan kadınları genellikle uzun, dalgalı saçlar tercih ediyordu. Ancak evli olanlar, saçlarını iki tane örgü hâlinde kullanıyordu. Birleşik kaşlar da Antik Yunanistan’da güzel olarak kabul ediliyordu. Bunun dışında, Truvalı Helen açık tenli olarak anlatılıyordu. Yunan mitolojisine göre o, Yunanistan’daki en güzel kadındı. Dolayısıyla onun dış görünüşünün, dönemin güzellik algılarıyla eşleşmesi oldukça mantıklı.

Özgür ahlak anlayışı pek de özgür değildi.

Genel olarak Antik Roma, özgür ahlak yapısına sahip olmasıyla ünlüydü. Karşılıklı sevgiye dayanan evlilikler de vardı. Ancak Romalı şairler, âşıklar arasındaki ilişkiyi çoğu zaman yüceltiyordu. Aynı zamanda, farklı sevgilileri olanlar genellikle erkekler oluyordu; çünkü bir kadının aldatması uygunsuz bir davranış olarak görülüyordu.

Devlet, yakın ilişkilere, yalnızca bu birliktelik bir kişinin mevcut durumuna tehdit oluşturuyorsa müdahale ediyordu. Keza Roma tarihinde, kadınların yaptığı vatan hainliğinin ağır bir cezayla sonuçlandığı zamanlar oldu.

Bir baba, evlilikten sonra bile ailenin reisiydi.

Eski Roma İmparatorluğu’nda, bir kız çocuğu, evlendikten sonra bile babasının yetkisi altında kalıyordu ve kocası, onun üzerinde hiçbir yasal yetkiye sahip olmuyordu. Bir kız çocuğundan, kocasının isteğine karşı gelmek pahasına olsa bile babasına sadık kalması bekleniyordu. Üstelik kadınlar, evlendikten sonra kızlık soyadlarını kullanmaya devam ediyorlardı.

İlginç kozmetik içerikler kullanmak zorundalardı.

Antik Roma kadınları, kendilerine iyi bakıyorlardı. Soluk ve temiz bir cilt, o zamanlarda modaydı. Koyun yününden elde edilen bir madde olan lanolin, en popüler maske tariflerinden biriydi. Ancak aynı zamanda, hoş olmayan bir kokuya sahipti ve erkekler sık sık bu durumdan şikâyetçi oluyorlardı. Romalı kadınlar bitki özleri, hayvan dışkıları, kükürt, sirke, öğütülmüş istiridye kabukları, kuş yağlı soğanlar ve eşek sütü gibi tuhaf içerikler de kullanıyorlardı.

Zengin kadınlar, ciltlerini beyazlaştırmak için timsah dışkısı ve salyangoz külü kullanıyordu. Bunların yanı sıra Romalılar, fil dişinden yapay diş yapıyorlardı.

Kadınların şahsi isimleri yoktu.

Antik Roma tarihinin büyük bir bölümü boyunca kadınlar, kendi isimlerine sahip değillerdi. Ait oldukları soya göre isimlendiriliyorlardı (Cornelia, Cornelia soyundan geliyordu). Eğer bir ailede birden fazla kız varsa Tertia (üçüncü) gibi bir takma ad, doğum sırasını gösterebiliyordu. Üstelik yenidoğan kız çocukları, babalarının adlarına göre isimlendiriliyorlardı (Vipsanius’un kızı Vipsania).

Daha sonra, bir kız çocuğuna babasının ve doğduğu yerin birleşimi olan 2 tane isim veriliyordu. Geç Antik Çağ’da kızlara, çoğu zaman annelerinin veya diğer kadın akrabalarının isimleri veriliyordu. Bu kişiler ise genellikle azizlerin isimlerini almış oluyorlardı.

Geçmişe ait unsurlardan size en inanılmaz gelen hangisi?

Lütfen dikkat: Bu bölüm, 2022 Aralık’ta kaynak bilgilerle olan uyuşmazlıkların düzeltilmesi amacıyla güncellenmiştir.
Ön izleme fotoğrafı kaynağı WARNER BROS. / Album / EAST NEWS
Olumlu Bak/İlginç Şeyler/Hollywood Filmlerinin Antik Roma ve Yunanistan Kadınlarına Dair Yanlış Anladığı 9 Şey
Bu Yazıyı Paylaşın