Olumlu Bak
Olumlu Bak

Gerçekleri Uydurma Gibi Gösteren, Son Derece Esrarengiz 10 Halk

Hyperborealılar [efsanevi bir ülkenin halkı] ve Atlantis yerlileri, bizden önce var olan eski çağ uygarlıklarının fazlasıyla ilgisini çeken efsanevi halklardan yalnızca birkaç tanesidir. Lakin gerçek hayat her zaman kurgudan daha iyidir ve şu anda gerçekten var olan halklar, araştırmacılara cevapsız sorular vermeye devam ediyor. Örneğin, Moskova’dan yalnızca 600 kilometre uzaklıkta, hâlâ antik tanrılara kurban veren paganların olması nasıl mümkün olabilir?

Yenişler

Yenişler, Orta ve Batı Avrupa’da yer alan gezgin bir grup ve kimi zaman “çingeneler” olarak adlandırılıyorlar. Bu, genellikle Romenler için kullanılan bir isim ve Yenişler için kullanılması yanlış. Yenişler gerçekten de biraz Romenler gibi yaşıyor: Sürekli seyahat ediyor ve çoğunlukla mamul satıp çalgı çalıyorlar. Ancak genetik olarak, Romenler gibi Hint-Aryan değil, Avrupalılar.

Bilim insanları, Avrupalıların neden çingeneler gibi yaşamaya başladıklarını hâlâ anlayamıyorlar. Bunun on sekizinci yüzyılın sonunda gerçekleştiğini öne süren bir teori de var. Yenişlerin, ötekileştirilmiş (çoğunlukla Almanca konuşan) bazı insan topluluklarının torunları olması muhtemel. Ancak onlar, antik bir Kelt kabilesi olan ve İsviçre dağlarına yerleşip, Roma İmparatorluğu’na karşı savaşan Helvetii’nin torunları olduklarını söylüyorlar.

Basklar

Michel Viard / Photononstop / East News, Herve Champollion / akg-images / EAST NEWS

Basklar, Avrupa’nın en esrarengiz halkı olarak adlandırılıyorlar ve bilim insanları, onların kökenlerine dair hâlâ çok fazla bilgiye sahip değil. Bazı araştırmacılar, Baskça’nın Kafkasyalıların dilleriyle bağlantılı olduğuna inanıyor, ancak çoğu bilim insanı buna katılmıyor.

Michel Viard / Photononstop / East News, Herve Champollion / akg-images / EAST NEWS

Baskların DNA testleri, onların gerçekten de Galya ve İrlanda Keltleri gibi diğer birçok Avrupalı ile akrabalık bağının bulunduğunu gösteriyor. Dillerinin dünyadaki diğer dillerden farklı olmasının nedeni ise hâlâ bilinmiyor.

Kalaşlar

Bu etnik grup, insanlarının dış görünüşünden dolayı son derece ilgi çekici. Koyu renk tenli ve saçlı bireyler arasında, birçok Kalaş açık renk tene ve saçlara sahip. Kalaşların, Büyük İskender ve askerlerinin soyundan geldiklerine dair bir efsane de var.

Bazı çağdaş araştırmacılar, Kalaşların antik Aryanlarla akrabalık bağının bulunduğuna inanıyor. Ancak Avrupalılarla ortak bir geçmişe sahip olduklarını reddeden çeşitli araştırmalar da var.

Pool / i-Images / i-images / East News

Bu halka dair gerçekten şaşırtıcı olan şey ise özgün dinleri. Yüzyıllar boyunca Müslümanlar arasında yaşamış olmalarına rağmen, pagan inançlarını korumaya devam ediyorlar.

Tuaregler

Tuaregler, Kuzey Afrika’daki en inanılmaz etnik grup olarak biliniyor. Bu grubun erkekleri yüzlerini örtmek zorunda, kadınları ise diğer Arap kültürlerine kıyasla daha fazla özgürlüğe sahip. Aynı zamanda, kadınlarının çoğuna okuma yazma öğretiliyor çünkü gelenekleri devam ettirmekten onlar sorumlu. Erkeklerinin çoğu ise okuma yazma bilmiyor. Hatta, çoğunluğu İslam dininin Sünnî mezhebini benimsemiş olmasına rağmen, anaerkil bir toplum yapısına sahipler.

Nivihler

EAST NEWS

Nivihler’in ve Basklar’ın ortak bir yanı var: Başka dillerle hiçbir ortak özellik taşımayan eşsiz dilleri. Nivihler, Rusya’daki Amur Nehri’nin altta kalan bölgelerinde ve Sahalin Adası’nda yaşıyorlar. 2010 yılında, oradaki nüfusları 4.652 idi.

Dogonlar

© Senani P / Wikimedia Commons, MICHELE CATTANI / AFP / East News

Dogonlar, uzay hakkındaki bilgileri ile etnologları [ırk bilimcileri] çok şaşırttılar. Afrika’da, Orta Plato bölgesinde yaşıyorlar. Fransız araştırmacı Marcel Griaule, 1930’larda, Dogonların astronomi hakkında; Sirius yıldızı, Jüpiter’in uyduları ve Satürn’ün halkaları gibi birçok şeyi bildiklerini keşfetti.

Ancak Dogonları ziyaret eden etnologlar, daha sonra Griaule’nin muhtemelen yanıldığını ve onun Sirius olduğunu düşündüğü şeyin, aslında başka bir yıldız veya Venüs gezegeni gibi herhangi bir şeye verilen bir isim olduğunu anladılar.

Çirmişler

Kart olarak bilinen Çirmiş pagan rahipleri (on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında)

Çirmişler, Avrupa’nın “son paganları” olarak adlandırılıyorlar. Bu küçük Fin-Ugor topluluğu, çoğunlukla
İdil ve Ural bölgelerinde yaşıyor. Ayrıca, çoğunluğu ortodoks olmakla beraber, aralarında geleneksel bir inanca sahip kişiler de mevcut. Birçok tanrıya inanıyorlar, ormanlarda ibadet ediyorlar ve hatta kurban veriyorlar. Bilim insanları, Rusya’nın tam da merkezinde yaşayan bu insanların neden daha tanınmış bir dini seçmediklerini hâlâ anlayamıyorlar. Sonuçta bu insanlar, Hristiyanlar ve Müslümanlar ile devamlı ilişki içindeler.

Çirmişlerin dini, insanların saygı duyması gereken doğanın güçlerine olan inanca dayanıyor. Kugu Jumo, ibadet ettikleri ana tanrı. Keremet ise onun düşmanı, yani kötü ruh.

Çirmişlerin özel bir düğün tılsımı var: Kırbaç. Düğün geleneklerini gözeten kişi, kırbacı kafasının etrafında savurarak kötü ruhları korkutup kaçırıyor.

Pamirler

Bu topluluk, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Çin’in sınırlarıyla bölünmüş Batı Pamir bölgesinde yaşıyor. Pamirlerin açık tenli, bazen de mavi gözlü ve açık renk saçlı oldukları biliniyor. Pamirler, artık kabul edilmeyen bir kavram olan Kafkas ırkının en doğudaki alt ırkı olan Pamir-Fergana ırkından geliyor.

Samiler

EAST NEWS

Samiler, Kuzey Avrupa’nın en esrarengiz etnik gruplarından biri ve en az 7.000 yıllık bir geçmişe sahipler. Bu da Samileri dünyanın en eski etnik gruplarından biri yapıyor. Kendilerini uzun süre soyutlamaları, uzun bir zaman dilimi içerisinde çok az değişmelerine olanak sağladı.

Samiler 4 değil, 5 mevsimin olduğuna inanıyorlar: Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar ve Kaamos; yani aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar olan zaman.

Macarlar

Orta Avrupa’da yaşayan bu halka dair en şaşırtıcı gerçek, en yakın akrabalarının Sibiryalı bir etnik grup olan Mansiler olması. Hatta Magyar (kendilerini böyle adlandırıyorlar) kelimesi, Mansi kelimesi ile bağlantılı.

© Irina Kazanskaya / Flickr, ASSOCIATED PRESS / East News

895 ve 896 yıllarında, Árpád’ın önderliğinde bazı Macarlar, Karpatlar’ı geçti ve Karpat Havzası’na girdiler. Transilvanya’ya yerleştiler ve daha sonra Panunya’ya girerek Avusturya’da önemli bir azınlık grubu hâline geldiler.

Size en esrarengiz gelen etnik grup hangisi?

Ön izleme fotoğrafı kaynağı Math920 / Wikipedia
Olumlu Bak/İlginç Şeyler/Gerçekleri Uydurma Gibi Gösteren, Son Derece Esrarengiz 10 Halk
Bu Yazıyı Paylaşın